Groeiende marktvraag kleinschalige bedrijfsruimte

Het aantal kleine zelfstandigen in Nederland is in de afgelopen jaren gestegen tot boven de miljoen. Grote industrie trekt weg naar lageloonlanden en ambacht komt daarvoor in de plaats weer terug. Kleine webwinkels gaan de concurrentie aan met traditionele winkelketens. Dankzij dit stijgende aantal zzp’ers en de schaalverkleining in vrijwel elke bedrijfsruimte-gerelateerde sector is de vraag naar kleine bedrijfsruimte zeer hard gestegen. Op deze verschuiving van de marktvraag speelt Blocks naadloos in, met multifunctionele en schaalbare units.

Opkomst kleine bedrijven

De groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte is gekoppeld aan de schaalverkleining van bedrijfsruimte-gerelateerde bedrijven. Denk hierbij aan kleinschalige bouwbedrijven zoals schilders, stukadoors en loodgieters. Daarnaast draagt ook het groeiend aantal zzp’ers bij aan de schaalverkleining. Naar verwachting blijft deze schaalverkleining, en daarmee ook de stijgende vraag naar geschikte bedrijfsruimtes, de komende jaren doorgroeien. Grote steden hebben echter moeite met deze stijgende vraag, door het beperkt beschikbare aanbod.

Beperkt aanbod

De groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte leidt tot een afname van het beschikbare aanbod. Bovendien voldoet een deel van de beschikbare bedrijfsruimtes niet aan de wensen van de ondernemers. Ook is er toenemende aandacht voor duurzaamheid en een hoogwaardige uitstraling van bedrijfsruimten. Bedrijfsunits worden tegenwoordig dan ook gezien als het visitekaartje van de ondernemer, waardoor deze representatief moet overkomen. Ook wordt de locatie en omgeving waarin de bedrijfsruimtes zich bevinden belangrijker voor ondernemers. Het terrein waar de bedrijfsruimte is gesitueerd moet makkelijk toegankelijk zijn, maar ook goed beveiligd. Dit maakt het moeilijk om bedrijfsruimtes te vinden die aan alle voorwaarden van de ondernemer voldoet. Het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige bedrijfsruimte, zoals Blocks Small Business Parks, creëert veel nieuw, geschikt aanbod.

Groeimogelijkheden

De beschikbare ruimte binnen steden voor kleinschalige bedrijfsruimte is vaak beperkt, wat de ontwikkeling van nieuwe ruimtes bemoeilijkt. De paradox van de bedrijfsruimte in grote steden is dat er door grote woningbouwopgave veel druk staat op de beschikbare ruimtes, maar er tegelijkertijd veel grootschalige panden structureel leeg staan. Het gaat in dit geval vaak om oude logistieke panden die niet meer voldoen aan de huidige bouweisen, zoals de hoogte van de ruimtes. Herontwikkeling van deze ruimtes tot kleinschalige units biedt kansen voor een oplossing van het tekort aan aanbod.

Herontwikkeling 

Voor de herontwikkeling van de beschikbare panden spelen een binnenstedelijke locatie en de bouwkundige staat van het vastgoed een aanzienlijke rol. Vooral industrieel vastgoed blijkt vaak geschikt, dankzij de stalen draagconstructie, brede vloerruimte en hoge wanden. Dit soort ruimtes kunnen middels scheidingswanden makkelijk worden herontwikkeld tot kleinschalige bedrijfsunits. Het realiseren van deze herontwikkeling blijkt vaak echter een uitdaging, op gebied van financiële haalbaarheid en/of ondersteuning van de overheid.

Toekomst voor kleinschalige bedrijfsunits

De toekomst van de markt voor kleinschalige bedrijfsruimten ziet er positief uit, vooral de komende jaren. De recente bouw van geschikte kleinschalige bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen, biedt een passende oplossing voor het probleem van de groeiende marktvraag. Bovendien leidt de stijgende woningbouwopgave tot een groei van de bouwbedrijven, wat eveneens een positieve ontwikkeling voor de marktvraag naar kleine bedrijfsruimte. Voor een blijvend toekomstperspectief moet er echter goed rekening worden gehouden met de betaalbaarheid, modernisering en representativiteit van de bedrijfsruimte.

Benieuwd naar de kleinschalige bedrijfsruimte die Blocks Small Business Parks jou biedt? Neem een kijkje naar onze units soorten, of neem contact met ons op voor meer informatie.