Author pelle

Groeiende marktvraag kleinschalige bedrijfsruimte

Het aantal kleine zelfstandigen in Nederland is in de afgelopen jaren gestegen tot boven de miljoen. Grote industrie trekt weg naar lageloonlanden en ambacht komt daarvoor in de plaats weer terug. Kleine webwinkels gaan de concurrentie aan met traditionele winkelketens. Dankzij dit stijgende aantal zzp’ers en de schaalverkleining in vrijwel elke bedrijfsruimte-gerelateerde sector is de vraag naar kleine bedrijfsruimte zeer hard gestegen. Op deze verschuiving van de marktvraag speelt Blocks naadloos in, met multifunctionele en schaalbare units.

Opkomst kleine bedrijven

De groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte is gekoppeld aan de schaalverkleining van bedrijfsruimte-gerelateerde bedrijven. Denk hierbij aan kleinschalige bouwbedrijven zoals schilders, stukadoors en loodgieters. Daarnaast draagt ook het groeiend aantal zzp’ers bij aan de schaalverkleining. Naar verwachting blijft deze schaalverkleining, en daarmee ook de stijgende vraag naar geschikte bedrijfsruimtes, de komende jaren doorgroeien. Grote steden hebben echter moeite met deze stijgende vraag, door het beperkt beschikbare aanbod.

Beperkt aanbod

De groeiende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimte leidt tot een afname van het beschikbare aanbod. Bovendien voldoet een deel van de beschikbare bedrijfsruimtes niet aan de wensen van de ondernemers. Ook is er toenemende aandacht voor duurzaamheid en een hoogwaardige uitstraling van bedrijfsruimten. Bedrijfsunits worden tegenwoordig dan ook gezien als het visitekaartje van de ondernemer, waardoor deze representatief moet overkomen. Ook wordt de locatie en omgeving waarin de bedrijfsruimtes zich bevinden belangrijker voor ondernemers. Het terrein waar de bedrijfsruimte is gesitueerd moet makkelijk toegankelijk zijn, maar ook goed beveiligd. Dit maakt het moeilijk om bedrijfsruimtes te vinden die aan alle voorwaarden van de ondernemer voldoet. Het ontwikkelen van nieuwe kleinschalige bedrijfsruimte, zoals Blocks Small Business Parks, creëert veel nieuw, geschikt aanbod.

Groeimogelijkheden

De beschikbare ruimte binnen steden voor kleinschalige bedrijfsruimte is vaak beperkt, wat de ontwikkeling van nieuwe ruimtes bemoeilijkt. De paradox van de bedrijfsruimte in grote steden is dat er door grote woningbouwopgave veel druk staat op de beschikbare ruimtes, maar er tegelijkertijd veel grootschalige panden structureel leeg staan. Het gaat in dit geval vaak om oude logistieke panden die niet meer voldoen aan de huidige bouweisen, zoals de hoogte van de ruimtes. Herontwikkeling van deze ruimtes tot kleinschalige units biedt kansen voor een oplossing van het tekort aan aanbod.

Herontwikkeling 

Voor de herontwikkeling van de beschikbare panden spelen een binnenstedelijke locatie en de bouwkundige staat van het vastgoed een aanzienlijke rol. Vooral industrieel vastgoed blijkt vaak geschikt, dankzij de stalen draagconstructie, brede vloerruimte en hoge wanden. Dit soort ruimtes kunnen middels scheidingswanden makkelijk worden herontwikkeld tot kleinschalige bedrijfsunits. Het realiseren van deze herontwikkeling blijkt vaak echter een uitdaging, op gebied van financiële haalbaarheid en/of ondersteuning van de overheid.

Toekomst voor kleinschalige bedrijfsunits

De toekomst van de markt voor kleinschalige bedrijfsruimten ziet er positief uit, vooral de komende jaren. De recente bouw van geschikte kleinschalige bedrijfsruimtes op bedrijventerreinen, biedt een passende oplossing voor het probleem van de groeiende marktvraag. Bovendien leidt de stijgende woningbouwopgave tot een groei van de bouwbedrijven, wat eveneens een positieve ontwikkeling voor de marktvraag naar kleine bedrijfsruimte. Voor een blijvend toekomstperspectief moet er echter goed rekening worden gehouden met de betaalbaarheid, modernisering en representativiteit van de bedrijfsruimte.

Benieuwd naar de kleinschalige bedrijfsruimte die Blocks Small Business Parks jou biedt? Neem een kijkje naar onze units soorten, of neem contact met ons op voor meer informatie.

Read More

Bedrijfsruimte huren of kopen: wat is voordeliger?

Veel zelfstandigen die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte staan voor de keuze om te huren of kopen. De vraag die daarbij komt kijken is vaak: wat is financieel voordeliger? Het antwoord daarop is echter afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer en dus niet voor iedereen hetzelfde. In dit artikel zetten we uiteen wat in welke situatie de beste keuze is.

Maandelijkse kosten

Wat financieel voordeliger is, ook qua maandelijkse lasten, is natuurlijk afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer. Zo maakt het een groot verschil of je bedrijfsruimte grotendeels financiert of juist alles met eigen geld betaalt. Als je bij kopen alleen kijkt naar de rentebetaling, ben je per maand goedkoper uit dan bij huren. Houd echter ook rekening met de aflossing die bij kopen komt kijken. De combinatie van rente en aflossing kunnen op maandbasis soms hoger uitvallen dan alleen huur. In dat geval moet er een afweging worden gemaakt tussen het financiële voordeel op korte termijn en op de lange termijn.

Investeren in vastgoed

Bij het maken van de keuze tussen kopen of huren komt meer kijken dan alleen de maandelijkse financiële voordelen. Op de lange termijn is vooral kopen interessant, aangezien dit een ware investering in de toekomst is. Of je nu met eigen geld koopt of in termijnen een lening aflost; zodra je eigenaar bent, heb je geen maandelijkse kosten meer. Besluit je jouw Blocks te verhuren, dan kan je de huurinkomsten zien als een maandelijkse aanvulling op je pensioen. Of gebruik jouw Blocks als spaarpot, door deze uiteindelijk te verkopen. Lees meer over beleggen in Blocks op onze gelijknamige webpagina of in de beleggen brochure.   

Rekenvoorbeeld 

Om de financiële verschillen tussen huren en kopen enigszins in beeld te brengen, hebben we hier een eenvoudig rekenvoorbeeld. Er is in dit geval uitgegaan van het volledig financieren van je Blocks en geen rekening gehouden met eventuele BTW voor- of nadelen.

Voordeel bruto maandlasten bij kopen:

Uitgangspunten rekenvoorbeeld:

  1. De hypotheek is een annuïteitenhypotheek. Je lost de hypotheek af in 30 jaar en bouwt bij kopen dus ook eigen vermogen op. In het voorbeeld is gerekend met een rentepercentage van 4%.
  2. Dit betreft uitsluitend het eigenaarsdeel van de servicekosten, de totale servicekosten zijn deels verhaalbaar op de huurder van jouw Block als je besluit te verhuren. In het bovenstaande overzicht zijn wij ervan uitgegaan dat het eigenaarsdeel van de servicekosten 4% van de huurstroom is.
  3. De jaarlijkse WOZ-belasting wordt berekend op basis van de door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde. Deze bedragen verschillen per gemeente, in het rekenvoorbeeld is een percentage gebruikt van 0,5% over de aanschafwaarde. Het werkelijke bedrag zal op een later tijdstip door de gemeente worden vastgesteld aan de hand van de WOZ-waarde.
  4. Bij het berekenen van de netto maandlasten dient er rekening gehouden te worden met persoonlijke omstandigheden. Aangezien deze per casus afwijkt hebben wij het netto voordeel niet berekend. Laat je bijstaan door een adviseur om te kijken welke situatie voor jou geldt.
  5. Afhankelijk van de fiscale positie kunnen de netto maandlasten van een annuïteitenhypotheek langzaam stijgen met circa 1 tot 2% per jaar. De huur stijgt annuitiegemiddeld met circa 2,5% per jaar.

Zoals aangegeven betreft dit slechts een rekenvoorbeeld. Dat betekent dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Het voorbeeld gaat uit van een aantal aannames, die per individu kunnen verschillen. Bij andere annuïtaire periodes met een ander rentepercentage kunnen de maandbedragen afwijken. Laat je daarom altijd adviseren door een financieel adviseur.

Huren of kopen?

Wat beter past bij jou als ondernemer is dus sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Investeer je jouw eigen geld in een unit, of maak je gebruik van een financiering? Ben je op zoek naar de voordeligste optie op maandtermijn, of liever op lange termijn? Dit zijn allemaal vragen die je jezelf moet stellen alvorens een keuze te maken voor huren of kopen. Voor meer informatie over huren of kopen kan je altijd contact met ons opnemen, of je laten adviseren door een financieel adviseur.

Read More